• Høyres gruppeleder i Mandal, Jon Gunnar Ask, og grunneier Tore Neerland. Blir tilførselsveien til nye E 39 flyttet kan det være den blir gående tvers gjennom dette tunet til Neerland som betyr at flere hus blir revet. FOTO: Jarle R. Martinsen

Lokalpolitikere: Reagerer på flytting av tilførselsvei

Reaksjonene er sterke blant politikere og grunneiere over at Nye Veier vurderer å flytte søndre del av tilførselsveien fra nye E 39 mot Mandal lenger østover.