Kristiansand vil ha fire kommuner vestover

Lillesand, Evje og Hornnes, Birkenes og Iveland kommuner ønskes hjertelig velkommen over fylkesgrensen.