• RUVER OVER TORVET: Torvbygget vil endre Søgne sentrums utseende fundamentalt. I første etasje blir det fire butikker, de fire neste etasjene får tre leiligheter hver, mens det blir to store boliger på toppen. FOTO: ILLUSTRASJON: SIV.ARK. ARILD LAUVLAND/ Thomas Dennis (XLNZ)

Første høyhus på Tangvall

Her er det nærmeste Søgne kommer en skyskraper.