- I det han rygget ut, fikk han problemer med bilen

Innsatsleder i politiet, Hans Waage forteller om hendelsesforløpet.