Topdalselva, Tovdalselva eller Tofdalselva?

Tveit historielag vil at Topdalselva skal skrives Tofdalselva. Det skaper debatt langs breddene.