Mishandlet datteren i seks år

Fra jenta var seks til hun var 13 år ble hun utsatt for systematisk mishandling av far. Nå er faren dømt til ett års fengsel.