• SKUFFET: Lensmann John T. Homme ved Vennesla og Iveland lensmannskontor får ikke økt bemanning fra høsten. FOTO: Frode Lindblom

- Vil slite med å være synlig

Politimesteren har fordelt ti nye politistillinger i Agder. Lensmann John T. Homme er skuffet over at Vennesla og Iveland ikke fikk noen av dem.