• FORSIKTIG! Treskulpturene Lukas Kubiak lager med motorsag er så "levende" at det nesten er som ugla ber mesteren være forsiktig når han bruker hoggjernet som siste finish. FOTO: Johs. Bjørkeli

Skulptør med motorsag

Lukas Kubiak (29) synes det er like lett å lage treskulpturer med motorsag som med kniv og hoggjern.