• BOLIG- OG HANDELSPARK: Skissen viser planlagte boliger og næringsbygg på Hunsøya. Til høyre på øya vil utbygger Tore Gustav Drivenes etablere et Amfi, et lignende kjøpesenter som i Vågsbygd. Han er helt avhengig av politikerne om senteret skal bli realisert. Får han nei, blir boligprisene på Hunsøya høyere enn beregnet. FOTO: RAMBØLL

Nå åpner politikerne for kjøpesenter

Politikerne i Vennesla innser nå at kun store butikker på Hunsøya, kanskje ikke var så smart likevel.