• TRYGGHET: For Signe Braadland er hjemmesykepleierne selve tryggheten i livet. Her rydder Marie Cecilie Jaabæk vekk frokosten. Hun har god tid, her er det ingen stoppeklokke-besøk. FOTO: Jarle R. Martinsen

- Hjemmehjelpen min trygghet

Signe Braadland (93) er nesten blind og skrøpelig til beins. Men på grunn av omfattende hjemmehjelp fra kommunen kan hun fortsatt bo hjemme.