• SLUTTER: Inspektør ved Blomdalen ungdomsskole, Even Tronstad Sagebakken, slutter for å starte i rektorjobben ved Spangereid skole. Rektor Bente Christensen fylte 65 år 18. juni, og blir pensjonist. Hennes siste arbeidsdag er 1. juli. FOTO: Hanne Christine Borø

Skoleledelsen ved Blomdalen slutter

Fra høsten blir det ny ledelse ved Blomdalen ungdomsskole etter at Bente Christensen gir seg som rektor, og Even Tronstad Sagebakken slutter som inspektør.