• VAR OPPRØRT: Utviklingsdirektør i Schage Eiendom, Petter Falkgård Andersen reagerte kraftig i forrige måned da Kristiansand kommune ville kutte høyden med 14 meter. Like etter traff han byutviklingsstyret ved jernbanetomta for å legge fram sitt syn. FOTO: Reidar Kollstad

Kompromiss på tre meter

Utbyggerne og Kristiansand kommune er blitt enige om høyden på det omstridte høyhusprosjektet på Jernbanetomta.