• Trives: De ti på Agderbenken trives på Stortinget, og ingen sier per i dag at de ønsker å trekke seg: Fra venstre: Kari Henriksen (Ap), Henning Skumsvoll (Frp), Dagrun Eriksen (KrF), Freddy de Ruiter (Ap), Svein Harberg (H), Peter Gitmark (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Alf Holmelid (SV). Foran fra venstre: Åse Michaelsen (Frp) og Ingebjørg Godskesen (Frp) FOTO: Håkon Eikesdal

Agderbenken satser på gjenvalg

Ingen av de ti som sitter på Stortinget fra våre to Agder-fylker ønsker å trekke seg før nominasjonsprosessen starter. Men halvparten holder kortene tett til brystet inntil de har snakket med nominasjonskomiteen.