• HAR TOMT KLAR: Politikerne i Evje har planen klar for en lokalisering av et nytt storfengsel til Agder i nordenden av den gamle militærleiren. Ordfører Bjørn Alfred Ropstad mener det er realistisk at setesdalkommunen blir valgt om Agder får "go" for nytt fengsel. FOTO: Frode Lindblom

- Nytt fengsel vil forandre hele Indre Agder

Evje og Hornnes kommune og Setesdal regionråd setter nå alle kluter til for å få et nytt storfengsel midt i Agder.