• Dette er parkeringsplassen ved Sømstranda, der det både er en offentlig strand og en fristrand for naturister, med bruksrett i perioden 1. mai til 15. september. I området skal det pågå utstrakt cruisingvirksomhet. FOTO: Torstein Øen

Vil skåne barna for sextrafikken

Barn og unges representant i Kristiansand oppsøkte selv parkeringsplassen ved Sømstranda. Han mener naturiststranden må avvikles for å få slutt på den uønskede sextrafikken.