• Teknisk direktør Ragnar Evensen i Kristiansand kommune snakker om gang-/sykkelbro over Otra her fra Kjøita, mens arkitektene Line Stybe Vestergaard, Helle Juul og Hanna Svenson (delvis skjult) lytter. Til venstre byplanlegger Anne S. Lislevand fra kommunen. - Vi ønsker å binde UiA og byen tettere sammen, forteller Evensen. FOTO: Vegard Damsgaard

Dansker skal lokke studenter til Kvadraturen

Et kobbel kvinnelige arkitekter fra København starter her jobben med å gjøre UiA og studentene mer synlige i Kristiansands bybilde.