• VANNLEKKASJE: Vannet fosset i natt fra 3. etasje og nedover i bygget i Sørlandet sykehus Kristiansand.

Stor vannlekkasje på sykehuset

Brannvesenet jobbet i flere timer med å suge opp vann. Tre operasjonsstuer er stengt.