• Foreldre kan ikke regne med at barna får være på Skolefritidsordningen den tiden de skulle vært på skolen under en eventuell opptrapping av lærerstreiken. FOTO: Strømdahl Monica

Utvider ikke SFO ved lærerstreik

Flere tusen lærere kan bli tatt ut i streik ved skolestart.