Stor interesse for sommerjobbprosjekt fra Kristiansand

Ali Agha Kazimi har søkt jobb i tre år uten hell. Nå har han fått jobb gjennom Kristiansand kommunes sommerjobbprosjekt, et prosjekt som kan bli nasjonalt.