- Har ikke bevis for at det ble smuglet ett tonn hasj