KVINESDAL: Fordi det er mulig at saken vil gå for lukkede dører, vil Statsadvokaten ikke offentliggjøre tiltalebeslutningen.Tiltalte, som opprinnelig er fra Rogaland, har også tidligere vært i kontakt med rettsvesenet blant annet i forbindelse med kjøp og bruk av heroin, hærverk, drapstrusler og vinningsforbrytelser. Både tiltalte og offeret jobbet som frivillige medarbeidere under sommerstevnet. Torbjørn Witzøe