• Psykologspesialist Atle Dyregrov sier at terrortrusselen senker vår terskel for redsel. FOTO: Vågenes, Hallgeir

- Senker terskelen for redsel

Psykologspesialist Atle Dyregrov ved Senter for krisepsykologi mener den siste ukas enorme oppmerksomhet rundt terror vil føre til mer frykt i samfunnet.