Sjekker innkjøpsrutiner

Har Søgne kommune gode nok rutiner for innkjøp av varer og tjenester? Det har ikke Kristiansand revisjonsdistrikt sjekket siden 2005.