• LUKKET MØTET: Plan- og økonomiutvalget er her i gang etter at det lukkede møtet med næringslivsforeningen Kjøp var gjennomført.

Holdt lukket møte med næringslivet

Mellom to utvalgsmøter skiftet politikerne møtesal for å holde et lukket "dialogmøte" med næringslivsforeningen i Vennesla. Offentligheten møtte døren.