Reddet 69-åring som falt i havnebassenget

Lette etter sønnen — fant 69-åring som ropte om hjelp.