• Det er historisk lite vann i Søgne- og Songdalselva. Det utnytter Espen Halvorsen i elveeierlaget til opprydding av fiske- og gyteplasser. Her har han og sønnen Gabriel funnet et bildekk. FOTO: Reidar Kollstad

Lite vann - mye søppel

Historisk lite vann i Søgne— og Songdalselva gjør at fisken ikke kommer opp. Det utnytter entusiastene til å rydde elva for skrot.