• Investor Erik Tønnesen i Mandal på hotelltomta ved siden av kulturhuset Buen. Han tror ny europavei vil bety at det er marked for et nytt hotell slik tomten er regulert for. FOTO: Jarle R. Martinsen

Nytt hotell med ny E 39

Investor Erik Tønnesen tror Mandal vil få et nytt hotell når den nye europaveien står ferdig om noen år. Han tror samtidig at Solborg hotell vil bestå.