• Den nye bompengepakken i Kristiansand (bymiljøavtalen) skal inneholde tiltak som sørger for at personbiltrafikken ikke øker. Christian Eikeland (Frp) er redd det betyr bompenger på opptil 40 kroner, slik Stavanger nå kan få. Mandag kveld var han på vei til gruppemøte i Frps fylkestingsgruppe. FOTO: Reidar Kollstad

Frykter ny rushtidsavgift blir på 40 kroner

Når Kristiansand nå skal få ny bompengepakke, frykter Frp at den blir lik den som nå utformes i Stavanger. Der blir det 40 kroner i bompenger.