• Slik bar bonden høyet når hesten ikke kom fram. Øvelsen kalles høybør. Han som kan den heter Knut N. Skuland. FOTO: Lars Hollerud

Så kom høyet i hus

Straks brudefølget hadde passert, kom hesten med høyvogna og et lass med unger.