• Leder i oppvekststyret, Mette Roth (H), mener man må kunne forvente bedre resultater i skolene i Kristiansand framover. Det storstilte prosjektet Flik skal forbedre læringsmiljøet i skolene og gi bedre ferdigheter hos elevene. Oppvekstsektoren passer ekstra godt på skoler med dårlige resultater.  FOTO: Sondre Steen Holvik

Bruker mest - presterer dårligst

Kristiansand er den storbyen i Norge som bruker mest penger på skole. Det gir seg ikke utslag i bedre resultater.