• Kristiansand stasjon har de siste 20 årene vært gjenstand for en rekke utviklingsplaner som aldri har blitt realisert. Eierskap til skinneganger, drift av tog og ansvar for eiendommer er delt mellom tre ulike selskaper. Nå skaper den nyeste planen strid mellom de tre. FOTO: Tore André Baardsen

- Viser behovet for ny organisering

— Dagens organisering av jernbanen skaper uoversiktlige og konfliktfylte situasjoner, mener stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF). En helt ny struktur kan bli foreslått allerede i 2015.