Vil slåss over Britney idag

Mandag vil kampen stå om hvem som skal være Britneys verge mens hun er tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling, noe som hun vil forbli de neste to ukene.