Dømt til fengsel: Løy om asylhis­torie i ti år

foto