Anne-Lise Farstad er daglig leder for Statens barnehus i Kristiansand og merker at folk vil over i offentlig sektor på grunn av de usikre tidene. Anne-Lise Farstad er daglig leder for Statens barnehus i Kristiansand og merker at folk vil over i offentlig sektor på grunn av de usikre tidene. Foto: Kristin Ellefsen

457 søkte på stilling som resepsjonist