Krasjet i autovernet

Havnet i autovernet da sjåføren kjørte av E 18 mot kjøreretningen.