Pollensesongen forsinket

Påsken vil bli en rolig «ventetid» for bjørkepollenallergikere i år. Det vinterlige marsværet i store deler av landet fører sannsynligvis til at pollensesongen først melder sin ankomst fra slutten av måneden.