Mulig korrupsjon – Forsvaret

Granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret kan ha avdekket korrupsjon.