Lørdag 4 .november

Vertøy for store verdier ble stjålet fra en garasje på Trylan i Sør Audnadal.