Over 1.000 meldinger om sexovergrep

Ti år etter at Den norske kirke fikk sitt eget ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har det kommet inn over 1.000 henvendelser fra kvinner og menn som mener seg utsatt for overgrep i kristne miljøer.