LILLESAND Sist fikk Petter Stordalen hytte-nei med en enslig SV-stemme for «glasshytta» ved Gamle Hellesund. I går ble det nytt 8-1 avslag, men nå med en høyrestemme til fordel for finansmannens hytte.— Her er Høyre delt. Vi tre andre stemmer imot, fastslo Høyres nye planutvalgsleder Kari Erdvik etter at partifelle Hilde Thomassen hadde fremmet sitt forslag om å ta Petter Stordalens klage til følge. Thomassen siterte avtroppet utvalgsleder fra SV, Geir Ulf Gauslaa, i hans angrep på sørlanderiet i byggekunsten: - Det får da være måte på hvor sørlandske vi skal være!- Vi i Høyre vil gjerne ha moderne arkitektur, men det er forskjell på Gamle Hellesund, på Brekkestø og hvor som helst ellers, repliserte så Erdvik.Dermed går klagen videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.Vedtaket innebærer for øvrig ikke et endelig avslag, men betyr at Stordalen må vente til det er utarbeidet en ny verneplan for Gamle Hellesund før han eventuelt kommer tilbake med en ny søknad.Både SVs Nils M. Justvik og Aps Leif Vagle poengterte sterkt at det nå er viktig å vente på ny reguleringsplan for Gamle Hellesund, som plansjef Sindre Rørby sier kan bli ferdig til våren. Det er signalisert at den kan bli utvidet til også å omfatte Sandøya med Stordalens hytteeiendom. I så fall kan Stordalen få problemer med å få godkjent arkitekt Haarklaus moderne hytte på tomta. VIDAR FLØDE