• VIKTIG: For Aleksander Austad har partienes syn på eldreomsorg, barnehageplasser og helse vært en viktig faktor for hvordan han har valgt å stemme. FOTO: Mads Ommundsen

- Norge er et godt land å bo i

Det er reaksjonen til Aleksander Austad (21) fra Kristiansand etter at han har brukt sin stemmerett for første gang.