Industrilinje nedlegges

På grunn av for få søkere legges linja produksjons— og industriteknikk ved Lista videregående skole ned.