- Troen på engler er overtro

Filosof Stein Rafoss stiller seg undrende til at troen på engler dukker opp i moderne tid.