Tar tilbake kommune-millioner

Neste år trekker regjeringen milliardbeløpet som kommunene har fått i år, inn i statskassen.