• Det er tverrpolitisk enighet om at firefelts E 39 hele veien mellom Kristiansand og Stavanger må prioriteres nå. Fra v.: stortingsrepresentantene Kari Henriksen (Ap), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Siri A. Meling (H) og Åse Michaelsen (Frp). FOTO: Tone Sandberg

Forlanger full fres på E 39

Å kjøre fra Kristiansand til Stavanger på 80 minutter på en firefelts vei. Det er fremtidsvisjonen til næringsliv og politikere fra Vest-Agder og Rogaland.