• I KLART FLERTALL: Iveland kommune er kvinnedominert. Her er noen av de kommuneansatte representert ved: Foran fra venstre: Avdelingsleder i hjemmesykepleien Anne Thomas (26) fra Evje, Nav-leder Gyro Heia (31) fra Birkenes, lærer Hilde Fredwall (38) fra Flekkerøy, fagarbeider Signe Østefjells (53) fra Vennesla, lærer Ann Louise Andersen (25) fra Vennesla og lærer Lillian Loka (34) fra Vennesla. Bak f.v.: Lærer Flemming Olsen (49) fra Kristiansand, oppvekstsjef Lars-Ivar Gjørv (56) fra Kristiansand, lærer Elin Lilløy (46) fra Vennesla, rådmann Sten A. Reisænen (49) fra Kristiansand, fagarbeider Else Katerås Haraldseid (37) fra Birkenes, rektor Jarle Bjellås (38) fra Søgne og lærer Silje Haukom (29) fra Evje. FOTO: Frode Lindblom

Her er kvinneandelen 83 prosent

124 av totalt 150 kommuneansatte i Iveland, er kvinner.