• Jan Håkon Verdal ved postkassa si. Det er ikke mangel på reklame, men post han og kona trenger blir borte på veien fordi hele kommunen mangler gateadresser. Det er fortvilende. FOTO: Jarle R. Martinsen

Fortviler over postrot

Post med viktige sykehusinnkallelser og regninger blir borte. Jan Håkon Verdal fortviler.