• Den nye kraftkabelen skal gå mellom Norge og Tyskland. På bildet er kraftkabelen NorNed, som ble lagt i Fedafjorden i Kvinesdal i 2008. FOTO: Arkiv

Agder-selskaper ønsker fiberkabel

I et brev til olje— og energiminister Tord Lien (Frp) ber lederne i fem sørlandsbedrifter om at det utredes integrasjon av en fiberoptisk kabel i mellomlandskabelen Nordlink. Kabelen er planlagt mellom Tonstad i Sirdal og Wilster i Tyskland.