• - Nå har vi håp om fortgang på denne delen av E 39, sier varaordfører Helge Andresen (H) (til h.) og Torfinn Kleivset (KrF) som begge ønsker bro over Trysfjorden. FOTO: Kjartan Bjelland

Politikerne går for bro over Trysfjorden

Formannskapet i Søgne støtter rådmannens ønske om å gå for bro over Trysfjorden og skru opp tempoet i planarbeidet for E 39.