• Mens det er relativt fredelig i Setesdal, så pågår det harde kamper i andre deler av Norge. Her fra Narvik med brennende skip etter at den britisk marinen har angrepet byen. FOTO: NTB Scanpix

Dette skjer 13. april